Sunday, April 27, 2014

Setting up a django project

In powershell, navigate to directory where your apps reside
PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode> virtualenv .\django-jay

Then change directory and activate the virtualenv:
PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode> cd django-jay
PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> Scripts\activate.ps1

Afterwords, your cursor should look like this:
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay>

Now, install an instance of django inside this virtual environment:
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> pip install django

 After this downloads and unpacks, start your django project
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> django-admin.py startproject rebates

Then, navigate to newly created directory, and start your app within that project
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> cd rebates(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay\rebates> python manage.py startapp rebate

Now you are ready to begin programming!

If at any point, you want to kill the virtual environment, do the following:
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay\rebates> deactivate

Now you have a new project and app started contained within its own virtual environment. Time to start coding!


1 comment:


 1. Lão giả lạnh nhạt nói một tiếng, lạnh lùng nhìn vào trung niên hán tử trước mắt này.

  - Ta thật không có được cái gì.

  Trong lúc này hán tử có chút sợ hãi nói, đồng thời thân thể khẽ lui về phía sau, sau đó phía sau bỏ chạy, muốn hắn giao ra bảo vật, chẳng khác nào muốn tánh mạng của hắn.

  - Không biết sống chết, quả thực là muốn chết.

  L giả hừ lạnhdongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ một tiếng, trong ánh mắt lãnh ý toát ra, sau đó một mảnh chói mắt hoàng mang trong tay tràn ngập ra, một cổ Thổ Hệ Ma Pháp cường hãn ở không trung lay động, lão giả này là cấp chín Ma Pháp Sư cường giả.

  - Hô.

  Một tiếng rít quét qua, trung niên hán tử kia vừa mới trốn ra vài trăm thước, quanh thân đã bị bao phủ một mảnh bão cát cuồng bạo, trong bão cát, một cự thạch khổng lồ đập đến, úc này trung

  ReplyDelete