Wednesday, May 14, 2014

Windows issues with using django inside a virtualenv

Following up on a post with starting from scratch with a Python install, I found that starting a django project (without any dependencies -- truly in a virtual environment) was a little more difficult than I expected.

Turns out that when I was another machine, I was using the global install of django rather than running the isolated one contained in my virtual environment.

When did I realize this? I tried to run the standard django-admin.py
(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode> django-admin.py startprjoect rebates
And I got this:

django-admin.py : The term 'django-admin.py' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ django-admin.py startprjoect rebates
+ ~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (django-admin.py:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
What's the issue? Well, windows really doesn't know about the Python executable created in the Scripts folder when the virtual environment is created, so instead we have to tell it explicitly about the module ((django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> python -m django-admin startproject rebates) in which it should look to fire up python.  That and, we need to invoke the command with a leading python.  We also drop the .py from django-admin.py  Observe:

(django-jay) PS C:\Python27\home\jtarlecki\djcode\django-jay> python -m django-admin startproject rebates
Thanks stackoverflow.  Also, check out more info about in the python docs.

1 comment:

 1. dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữthực lực cũng không thấp, đó là cửu tinh Đấu Tôn, loại thực lực này ở Huyền Thiên nội lục cũng là cường giả, dù sao ở Huyền Thiên nội lục, Đấu Thánh cùng cấp chín Ma Pháp Sư cũng không có nhiều.

  Nhìn trung niên áo xám này trên mặt đầy hưng phấn, tâm tình có chút kích động lên.

  - Các hạ, giao ra bảo vật, ta tha cho một mạng.

  Úc này có một thanh âm trầm thấp ở bên tai trung niên hán tử vang lên, sau đó một thanh bào lão giả xuất hiện ở bên người trung niên hán tử.

  - Ngươi là ai, ngươi muốn cái gì.

  Trung niên hán tử sắc mặt đại biến, nhìn lão giả xuất hiện, không khỏi có chút sợ hãi, khí tức trên thân lão giả này so với hắn mạnh hơn không ít.

  - Ta là ai ngươi biết cũng vô ích, nhưng ta muốn nói cho ngươi là nếu ngươi không giao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ.

  ReplyDelete